Gemener Botschaft von 1947 / Posłanie Gemeńskie z 1947 r

Botschaft vom 1. Gementreffen, die durch Presse und Rundfunk –
u. a. auch vom Londoner Rundfunk BBC – verbreitet wurde:

An die Katholische Jugend des polnischen Volkes
im Gebiet der Freien Stadt Danzig
Über 400 Vertreter der Katholischen Jugend des Bistums Danzig
sind am neunten Jahrestag der Bischofsweihe ihres Oberhirten auf
einer katholischen Jugendburg des Münsterlandes versammelt und
senden Euch ihren Gruß in Christus.
In die Häuser, in denen wir gelebt, in die Schulen, in denen wir
unterrichtet wurden und vor allem in die ehrwürdigen Kirchen, in
denen wir gesungen und gebetet haben, seid Ihr jetzt eingezogen.
Wir aber müssen als aus der Heimat Vertriebene über ganz Deutschland
verstreut in Trauer und Wehmut der Heimat gedenken, wie das
Volk Israel es einst an den Flüssen Babylons tat. Wie aber dieses
Volk, unter die Zuchtrute Gottes genommen, im Strafgericht seiner
Geschichte nicht aufhörte, auf die Rückkehr in die Heimat zu hoffen,
so sind auch unsere Gebete getragen von jenem Geist, der wider alle
Hoffnung auf Heimkehr hofft. Gerade unser Glaube an die Gerechtigkeit
Gottes lässt uns hoffen, dass der Tag nicht mehr fern sei, an dem
Polen und Deutsche als gläubige Christen in Frieden und Freundschaft
am Ostseestrand zusammenkommen.
In dieser Hoffnung grüßen wir Euch als Brüder und Schwestern im
Herrn.

Gemen/Borken, am 24. 8. 1947

Die Vertreter der Katholischen Jugend des Bistums Danzig
Dr. Alex Olbrisch, Diözesanjugendseelsorger
Gerhard Hoppe, Diözesanjugendführer
Evelin Drossel, Diözesanjugendführerin
Posłanie z 1. Spotkania Gemeńskiego, rozpowszechnione przez
prasę i radio – m.in. przez londyńską rozgłośnię BBC:

Do katolickiej młodzieży narodu polskiego
na terenie Wolnego Miasta Gdańska
Ponad 400 przedstawicieli młodzieży katolickiej z Diecezji Gdańskiej
w 9 rocznicę konsekracji jej Arcypasterza zebrało się w katolickim
schronisku młodzieżowym na zamku koło Münster i śle Wam swe
pozdrowienia w Chrystusie.
Do domów, w których żyliśmy, do szkół, w których nas nauczano, a
przede wszystkim do kościołów, w których śpiewaliśmy i wznosiliśmy
modły wprowadziliście się teraz Wy. My jednak – wypędzeni z
rodzinnej ziemi, rozsiani po całych Niemczech – zmuszeni jesteśmy
opłakiwać naszą Ojczyznę, jak niegdyś nad brzegami Babilonu
płakał lud Izraela. Ale jak i tamten doświadczony przez Boga i
ukarany wygnaniem naród nie zaniechał nadziei na powrót do swej
ojczyzny, tak i nasze modlitwy przepełnione są duchem, który wbrew
wszelkiemu zwątpieniu tchnie nadzieją powrotu do domu. Właśnie
nasza wiara w sprawiedliwość boską pozwala nam ufać, że niedaleko
jest dzień, w którym Polacy i Niemcy jako wierzący chrześcijenie
w pokoju i przyjaźni zejdą się u brzegów Bałtyku.
W tej nadziei pozdrawiamy Was jako braci i siostry w Panu.

Gemen/Borken, dn. 24. 8. 1947 r.

Przedstawiciele Młodzieży Katolickiej Diecezji Gdańskiej
dr Alex Olbrisch, diecezjalny duszpasterz młodzieży
Gerhard Hoppe, diecezjalny wychowawca młodzieży
Evelin Drossel, diecezjalna wychowawczyni młodzieży