Vita / Życiorys

 

Johannes Goedeke

geboren 1914 in Kladau bei Danzig
1933
Reifeprüfung am Städtischen
Gymnasium Danzig
anschließend Studium der Theologie
und Philosophie in Braunsberg
(Ostpreußen) und Freiburg i. Br.
1939
Priesterweihe im Dom zu
Danzig-Oliva durch Bischof Dr.
Carl-Maria Splett
1940
Einberufung zum Sanitätsdienst
bei der Wehrmacht
1944–1949
in russischer Gefangenschaft
1950
Religionslehrer in Düsseldorf
1950
Kaplan in Kassel-Niederzwehren
1956
Pfarrer in Neukirchen am Knüll,
Bau der Pfarrkirche
1960–1984
Pfarrer in Bad Soden-Salmünster,
Bau des Gemeindezentrums
„Maximilian-Kolbe-Haus“,
Bau des Kindergartens
1960–1968
Dechant im Dekanat Salmünster
1964
Ernennung zum Konsistorialrat
durch den Apostolischen Visitator
der Danziger Katholiken
1968–1984
stellv. Dechant im Dekanat Salmünster
1975–1996
Geistlicher Beirat des Adalbertus-
Werk e.V. – Bildungswerk der
Danziger Katholiken
1984–2005
Ruhestand und Subsidiar in
Steinau/Marborn
1988
Ernennung zum päpstlichen
Kaplan (Monsignore) durch Papst
Johannes Paul II.
8.11.1999
Auszeichnung mit dem Kavalierkreuz
des Verdienstordens der Republik
Polen durch den polnischen
Staatspräsidenten Kwaśniewski, überreicht
vom Gesandten Dr. Krzysztof Miszczak
lebte seit 2005
im Seniorenheim
verstorben 9.2.2012 in Bad Soden-
Salmünster
Johannes Goedeke

urodzony w 1914 r. w Kłodawie k. Gdańska
1933
egzamin dojrzałości w Gdańskim
Gimnazjum Miejskim
następnie studia teologiczne i
filozoficzne w Braniewie (Prusy
Wschodnie) i Fryburgu Bryzgowijskim
1939
święcenia kapłańskie w katedrze
w Gdańsku-Oliwie udzielone przez
biskupa dr Carl-Maria Spletta
1940
powołanie do oddziałów medycznych
Wehrmachtu
1944–1949
w rosyjskiej niewoli
1950
nauczyciel religii w Düsseldorfie
1950
wikariusz w Kassel-Niederzwehren
1956
proboszcz parafii w Neukirchen
am Knüll, budowa kościoła parafialnego
1960–1984
proboszcz w Bad Soden-Salmünster,
budowa gminnego centrum
„Dom Maksymiliana Kolbe“, budowa
przedszkola
1960–1968
dziekan w dekanacie Salmünster
1964
mianowany do rady konsystorskiej
przez apostolskiego wizytatora
Gdańskich Katolików
1968–1984
zastępca dziekana dekanatu Salmünster
1975–1996
opieka duchowa nad Stowarzyszeniem
Św. Wojciecha – Towarzystwem
Oświatowym Gdańskich Katolików
1984–2005
na emeryturze a jednocześnie
pomocnik w Steinau/Marborn
1988
powołanie na kapelana papieskiego
(Monsignore) przez papieża
Jana Pawła II
8.11.1999
odznaczony orderem Krzyża
Kawalerskiego Republiki Polskiej
przez prezydenta Kwaśniewskiego,
order wręczył poseł dr Krzysztof
Miszczak
od 2005
mieszkał w domu seniora
zmarł 9.2.2012 w Bad Soden-Salmünster