Vita / Życiorys

Carl Maria Splett
geboren 17. Januar 1898 in Zoppot als zweites Kind des Lehrers Franz Splett und seiner Frau Martha. Splett hatte 2 Schwestern und 2 Brüder.Grundschule in Zoppot, danach zusammen mit seinem Bruder Alois zunächst am preußisch-königlichen Gymnasium Conitz (auch Konitz).Nach 4 Jahren Wechsel zum Gymnasium in Neustadt. Weitere zwei Jahre später setzte er die Schulausbildung am königlichen Gymnasium in der Weidengasse Danzig fort, wo er am 26.2.1917 die Abiturprüfung bestand.

Studium am Priesterseminar in Pelplin.
Priesterweihe am 10. 7. 1921 durch den letzten deutschen Bischof von Kulm, Dr. Augustinus Rosentreter. Anschließend Studium des Kirchenrechtes in Rom. 1924 Abschluss mit der Promotion.Danach Tätigkeit in Danzig als Vikar an St. Brigitten , in Prangenau und an St. Nikolai.Am 1. April 1935 Ernennung zum Dompfarrer von Oliva.Nach der Resignation von Bischof Graf O’Rourke – und der Ablehnung des von Papst Pius XI. zum Nachfolger ernannten Pelpliner Prälaten Prof. Dr. Sawicki durch die Nationalsozialisten im Senat von Danzig – wurde Splett am 13. 6.1938 zum Bischof von Danzig ernannt. Am 24.8.1938 Weihe zum zweiten Bischof von Danzig.Nach Kriegsbeginn am 1.9.1939 inhaftieren und ermordeten die Nazis in der Diözese Danzig und der Nachbardiözese Kulm viele Priester und Gläubige insbesondere polnischer Nationalität. Nach der Flucht des Kulmer Bischofs Okoniewski wird Splett am 6.12.1939 zum Apostolischen Administrator der Diözese Kulm ernannt.Nach Kriegsende am 9.8.1945 Verhaftung durch die kommunistische polnische Regierung wegen Schädigung des polnischen Volkstums auf Grund der Lubliner Gesetze vom Herbst 1944. Am 2.2. 1946 Verurteilung in einem Schauprozess zu acht Jahren Haft im Zuchthaus Wronki bei Posen. Nach der Entlassung am 9.8.1953 weitere drei Jahre Internierung in einem Kloster in Südpolen unter Aufsicht der Geheimpolizei.Im September 1956 – nach Einsetzen des politischen Tauwetters in Polen – Freilassung und im Dezember 1956 Ausreise nach Westdeutschland, Wohnsitz in Düsseldorf.

1957 wurde er von Papst Pius XII. mit der Hirtensorge um seine vertriebenen Diözesanen betraut.

Am 24.8. 1963 feierte er in Düsseldorf unter großer Anteilnahme sein silbernes Bischofsjubiläum.

Am 5.3.1964 verstarb Bischof Carl Maria Splett unerwartet in Düsseldorf und wurde am 10.3.1964 in der St. Lambertuskirche beigesetzt.

Carl Maria Splett
Urodzony 17 stycznia 1898r. w Sopocie jako drugie dziecko nauczyciela Franza Spletta i jego żony Marii. Splett miał 2 siostry i 2 braci.
Szkołę podstawową ukończył w Sopocie, następnie z bratem Aloisem uczęszczał do królewskiego gimnazjum w Chojnicach.Po 4 latach zmienił gimnazjum i uczęszczał do szkoły w Wejherowie. Kolejne dwa lata spędził w królewskim gimnazjum w Gdańsku przy ul. Łąkowej (Weidenstr.). Te ukończył egzaminem maturalnym 26.2.1917r.
Studia w seminarium duchownym w Pelplinie.
Święcenia kapłańskie 10.7.1921 udzielone przez ostatniego niemieckiego biskupa chełmskiego, dr Augustinusa Rosentretera. Następnie studia prawa kościelnego w Rzymie. Ukończenie studiów z tytułem doktora w 1924r. Wikariusz w Gdańsku przy kościele  św. Brygidy, Pręgowie i przy kosciele  św.Mikołaja.
1 kwietnia 1935 powołanie na proboszcza w katedrze w Oliwie. W następstwie rezygnacji biskupa O’Rourke, i odrzuceniu kandydatury pelplińskiego prałata prof. dr Sawickiego (mianowanego z ramienia papieża Piusa XI) przez socjalistów narodowych senatu gdańskiego, Splett zostaje powołany 13.6.1938 na biskupa gdańskiego. 24.8.1938 święcenia na drugiego biskupa diecezji gdańskiej.

Po rozpoczęciu wojny 1.9.1939 naziści aresztowali lub zamordowali wielu księży i wiernych (w szczególności polskiego pochodzenia) diecezji gdańskiej i chełmińskiej. Po ucieczce chełmińskiego biskupa Okoniewskiego na apostolskiego administratora diecezji chełmińskiej został powołany Carl Maria Splett.9.8.1945 areszt przez komunistyczny rząd polski na podstawie Ustaw Lublińskich z jesieni 1944, powodem  działanie na szkodę ludu polskiego.2.2.1946 wyrok w trakcie procesu pokazowego, 8 lat ciężkiego więzienia we Wronkach pod Poznaniem. Zwolnienie z więzienia 9.8.1953 i bezpośrednio po nim internowanie w klasztorze w Polsce południowej pod nadzorem Służb Bezpieczeństwa.We wrześniu 1956 w trakcie politycznej odwilży w Polsce zwolnienie z klasztoru i przybycie do Niemiec Zachodnich w grudniu 1956r. Zamieszkanie w Düsseldorf.W 1957 papież Pius XII powierza mu duszpasterstwo wiernych z diecezji wysiedleńców i wyganych.24.8.1963 święto srebrnego jubileuszu święceń biskupich z udziałem wielu wiernych.

5.3.1964 Splett  nieoczekiwanie umiera w Düsseldorfie. 10.3.1964 pogrzeb w kościele św. Lamberta, tu znajduje się również jego grób.